فرم استرداد وجه

  مشخصات مسافر
  مشخصات حساب
  مشخصات پرواز
  مشخصات تکمیل کننده فرم
  * مسافر عزیز جهت پیگیری استرداد وجه، لطفا شماره پیگیری را یادداشت نمایید.
  *استرداد وجه مربوط به تاخیر بیش از دو ساعت و ابطال پرواز، ظرف 72 ساعت کاری و موارد دیگر، ظرف 24 ساعت کاری بعد از پرکردن فرم و دریافت شماره ی پیگیری( بدون احتساب ایام تعطیل) انجام خواهد شد.
  *پر کردن فرم استرداد صرفا به معنای اعلام اطلاعات رزرو به منظور استرداد کل یا ما به التفاوت وجه بوده و به منزله کنسلی بلیت نمی باشد. لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با پشتیبانی مجموعه در ارتباط باشید.