فرم استرداد وجه

مشخصات مسافر
مشخصات حساب
مشخصات پرواز
مشخصات تکمیل کننده فرم
مسافر عزیز جهت پیگیری استرداد وجه، لطفا شماره بلیط را یادداشت نمایید.

استرداد وجه مربوط به تاخیر بیش از دو ساعت، ظرف 72 ساعت و استرداد وجه مربوط به موارد دیگر، ظرف 24 ساعت بعد از پرکردن فرم و دریافت شماره ی پیگیری( بدون احتساب ایام تعطیل) انجام خواهد شد.
پر کردن فرم استرداد صرفا به معنای اعلام اطلاعات رزرو به منظور استرداد کل یا ما به التفاوت وجه بوده و به منزله کنسلی بلیت نمی باشد. لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با پشتیبانی مجموعه در ارتباط باشید.